O warsztatach

Warsztaty Analityczne to dwa dni praktycznej pracy z programami Predictive Solutions i IBM SPSS Statistics, dedykowane pracownikom naukowym. Organizowane są w ramach programu ARIADNA, programu współpracy Predictive Solutions z jednostkami akademickimi. Ich główny cel to dzielenie się doświadczeniami i poszukiwanie inspiracji w zakresie wykorzystania technik gromadzenia, analizy danych i modelowania w badaniach naukowych.

Warsztaty Analityczne - współpraca z AGH i SWPS

Nowe umiejętności
Nowe umiejętności

Warsztaty analityczne to dwa dni praktycznej pracy z programami Predictive Solutions i IBM SPSS oraz okazja do nabywania nowych umiejętności i inspiracji w zakresie analizy danych.

Poszerzanie wiedzy
Poszerzanie wiedzy

Zajęcia to nie tylko praktyka. To także merytoryczna wiedza przekazywana przez naszych ekspertów w czasie szkolenia oraz w dedykowanych każdym zajęciom, materiałach.

Nauka w praktyce
Nauka w praktyce

To 16 godzin praktycznych zajęć z programami oraz okazja do poznania przez uczestników nowych technik i metod analizy danych, możliwych do zastosowania w codziennej pracy naukowej.

Komfort pracy
Komfort pracy

Zajęcia są prowadzone w małych grupach. Każdy uczestnik może swobodnie zadawać pytania, porozmawiać z prowadzącym zajęcia oraz konsultować swoje pomysły badawcze.

Wymiana doświadczeń
Wymiana doświadczeń

Warsztaty analityczne to kameralne spotkanie środowiska naukowego, skupionego wokół różnych dziedzin, stwarzające możliwość wymiany doświadczeń i zdobycie nowych inspiracji.

Certyfikat uczestnictwa
Certyfikat uczestnictwa

Każdy uczestnik po zakończeniu zajęć otrzymuje imienny certyfikat, poświadczający jego udział w Warsztatach Analitycznych.

Poprzednie edycje

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Edycja zimowa 2024

 • Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS — cz. 1
 • Wprowadzenie w wielowymiarową analizę danych — modele regresyjne
 • Praktyka realizacji projektów opartych o badania ankietowe
 • Metodyka nauczania statystyki, czyli jak zachęcić studenta do podróży w nieznane?

Edycja letnia 2024

Edycja zimowa 2023

 • Estymacja i wnioskowanie statystyczne w PS IMAGO PRO / IBM SPSS Statistics
 • Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS — cz. 2
 • PS IMAGO PRO — język poleceń, integracja z R — cz. 1

Edycja letnia 2023

 • Wizualizacja i prezentacja wyników badań za pomocą PS IMAGO PRO
 • Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS — cz. 1
 • Wprowadzenie do analizy conjoint z przykładami

Edycja zimowa 2022

 • W poszukiwaniu różnic — wprowadzenie do metod analizy wariancji
 • Analiza statystyczna wyników badań naukowych — możliwości zastosowania rozwiązania PS IMAGO PRO
 • Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS — cz. 1
 • Drzewa klasyfikacyjno-regresyjne (CRT) i lasy losowe

Edycja letnia 2022

 • Predykcja z wykorzystaniem sieci neuronowych i ocena jakości predykcji
 • Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS — cz. 1
 • Złożone schematy doboru próby — IBM SPSS Complex Samples
 • Analiza statystyczna wyników badań naukowych — możliwości zastosowania rozwiązania PS IMAGO PRO

Edycja zimowa 2021

 • Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS — cz. 1
 • Wprowadzenie w wielowymiarową analizę danych — modele regresyjne
 • Analiza statystyczna wyników badań naukowych — możliwości zastosowania rozwiązania PS IMAGO PRO

Edycja letnia 2021

 • Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS — cz. 2
 • Porównanie liniowych i nieliniowych modeli regresyjnych
 • Analiza skupień z wykorzystaniem PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics

Edycja zimowa 2020

 • Podstawy analizy danych z programem IBM SPSS Statistics/PS IMAGO PRO
 • Drzewa klasyfikacyjno-regresyjne (CRT) i lasy losowe
 • Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS Amos, cz. 1

Edycja letnia 2020

 • Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS Amos, cz. I
 • Wykorzystanie PS IMAGO PRO w pracy grup badawczych — wizualizacja i prezentacja wyników badań

Edycja zimowa 2019

 • Podstawy analizy danych z programem IBM SPSS Statistics/PS IMAGO PRO
 • Analiza skupień z wykorzystaniem PS IMAGO PRO/IBM SPSS STATISTICS
 • Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS, cz. 2
 • Warsztat badacza zorganizowany - od danych do raportu

Edycja letnia 2019

 • Złożone schematy doboru próby – IBM SPSS Complex Samples
 • Porównanie liniowych i nieliniowych modeli regresyjnych
 • Estymacja i wnioskowanie statystyczne w PS IMAGO PRO
 • Automatyzacja pracy z programem PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics, cz. 1

Edycja zimowa 2018

 • Podstawy analizy danych z programem IBM SPSS Statistics/PS IMAGO PRO
 • Wprowadzenie w wielowymiarową analizę danych — modele regresyjne
 • Pozycjonowanie z wykorzystaniem map percepcyjnych
 • Drzewa klasyfikacyjno-regresyjne (CRT) i lasy losowe

Edycja letnia 2018

 • Modelowanie strukturalne – od teorii do prezentacji wyników. Model rekurencyjny ze zmiennymi ukrytymi
 • Podstawy analizy danych z programem PS IMAGO PRO / IBM SPSS Statistics
 • Analiza szeregów czasowych

Edycja zimowa 2017

 • Wprowadzenie do modelowania równań strukturalnych z AMOS-em
 • Estymacja i wnioskowanie statystyczne w PS IMAGO / IBM SPSS Statistics
 • W poszukiwaniu różnic – wprowadzenie do metod analizy wariancji

Edycja letnia 2017

 • Modelowanie strukturalne – od teorii do prezentacji wyników. Model rekurencyjny ze zmiennymi ukrytymi
 • Podstawy analizy danych z programem PS IMAGO / IBM SPSS Statistics
 • Analiza szeregów czasowych

Edycja zimowa 2016

 • Wprowadzenie do modelowania równań strukturalnych z AMOS-em
 • Podstawy analizy danych w badaniach naukowych
 • Segmentacja i klasyfikacja – techniki analizy skupień

Edycja letnia 2016

 • Złożone schematy doboru próby – IBM SPSS Complex Samples
 • Porównanie nieliniowych i liniowych modeli regresyjnych
 • Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS

Edycja zimowa 2015

 • Modelowanie równań strukturalnych z AMOS-em
 • Data mining - metodyka prowadzenia projektów, przygotowanie danych i wprowadzenie do modelowania
 • Kompleksowa analiza i raportowanie z PS IMAGO PRO

Edycja letnia 2015

 • Estymacja i wnioskowanie statystyczne
 • W poszukiwaniu różnic - wprowadzenie do metod analizy wariancji
 • Wprowadzenie do analizy danych ankietowych

Edycja zimowa 2014

 • Budowanie złożonych modeli regresji – analiza zmiennych pośredniczących oraz moderatorów w IBM SPSS Statistics
 • Modelowanie strukturalne – od teorii do prezentacji wyników. Model rekurencyjny ze zmiennymi ukrytymi

Edycja letnia 2014

 • Podstawy analizy danych z programem IBM SPSS STATISTICS/PS IMAGO
 • Wprowadzenie do modelowania równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS
 • Wprowadzenie do wielowymiarowej analizy danych — modele regresyjne

Edycja zimowa 2013

 • Porównanie nieliniowych i liniowych modeli regresyjnych
 • Wprowadzenie do modelowania równań strukturalnych z AMOS-em
 • Badania ankietowe na uczelni z wykorzystaniem programu IBM SPSS Data Collection - projektowanie kwestionariuszy i wprowadzanie danych

Edycja letnia 2013

 • W poszukiwaniu różnic — wprowadzenie do metod analizy wariancji
 • Modelowanie równań strukturalnych z AMOS-em, kontynuacja tematu z Zimowych Warsztatów Analitycznych 2013, cz.2

Edycja zimowa 2012

 • Analiza klienta cz. 1: Techniki analityczne w segmentacji rynku - podejście a-priori i post-hoc
 • Modelowanie strukturalne z programem AMOS - wybrane modele równań strukturalnych na przykładach z psychologii
 • Wprowadzenie w wielowymiarową analizę danych - modele regresyjne
 • Podstawy obsługi IBM SPSS Statitics z elementami analizy danych z badań ankietowych (na przykładzie badania losów absolwentów)

Edycja letnia 2012

 • Podstawy analizy danych z programem IBM SPSS Statistics
 • Wprowadzenie do modelowania równań strukturalnych z AMOS-em
 • Badania ankietowe na uczelni z wykorzystaniem programu IBM SPSS Data Collection - projektowanie kwestionariuszy i wprowadzanie danych

Edycja zimowa 2011

 • Modelowanie strukturalne — od teorii do prezentacji wyników. Model rekurencyjny ze zmiennymi ukrytymi
 • Wprowadzenie do analizy danych ankietowych
 • Automatyzacja pracy z programem IBM SPSS Statistics (cz. 1)

Edycja letnia 2011

 • Podstawy analizy danych z programem IBM SPSS Statistics (cz. I)
 • Estymacja i wnioskowanie statystyczne w IBM SPSS Statistics
 • W poszukiwaniu różnic — wprowadzenie do metod analizy wariancji

Edycja zimowa 2010

 • Identyfikacja czynników ryzyka — metody klasyfikacji oraz modele zależności
 • W poszukiwaniu różnic — wprowadzenie do metod analizy wariancji
 • Amos: od regresji i analizy czynnikowej do modelowania strukturalnego ze zmiennymi ukrytymi

Edycja letnia 2010

 • Procedury redukcji wymiarów w wielowymiarowej analizie statystycznej — wizualizacja wielowymiarowej obserwacji statystycznej oraz poszukiwanie wymiarów ukrytych
 • Wprowadzenie do modelowania równań strukturalnych z AMOS-em
 • Podstawy analizy danych w badaniach naukowych

Edycja zimowa 2009

 • W poszukiwaniu różnic — wprowadzenie do metod analizy wariancji
 • Modelowanie strukturalne — od teorii do prezentacji wyników. Model rekurencyjny ze zmiennymi ukrytymi
 • Integracja i przekształcenia danych w programie SPSS

Edycja letnia 2009

 • Wprowadzenie w wielowymiarową analizę danych — modele regresyjne
 • Złożone schematy doboru próby — PASW Complex Samples

Edycja zimowa 2008

 • Wprowadzenie w wielowymiarową analizę danych — modele regresyjne
 • Analiza szeregów czasowych i prognozowanie

Edycja zimowa 2008

 • Metody statystyczne w badaniach medycznych — kurs podstawowy
 • Wprowadzenie do modelowania równań strukturalnych z AMOS-em
 • Podstawy analizy danych z programem SPSS (cz. II)

Edycja letnia 2007

 • SPSS Complex Samples, złożone schematy doboru próby
 • Podstawy analizy danych z programem SPSS (cz. I)
 • Walidacja danych i eksploracyjne metody wielowymiarowej analizy danych (Analiza czynnikowa, Analiza korespondencji, Analiza skalowania preferencji i wyborów PREFSCAL)
 • AMOS, modelowanie strukturalne w tworzeniu precyzyjnych modeli relacji między zmiennymi
 • Podstawy analizy danych z programem SPSS (cz. II)
 • Wprowadzenie do data mining z wykorzystaniem programu Clementine

Uważam, że jest to wartościowe wydarzenie szkoleniowe wzbogacające warsztat pracy dydaktycznej […]. Warsztaty analityczne sprzyjają konstruktywnej wymianie poglądów z przedstawicielami z różnych środowisk akademickich. Serdeczna i przyjazna atmosfera zachęca do udziału w kolejnych edycjach.

dr Elżbieta Roszko-Wójtowicz
Uniwersytet Łódzki

Quote

Bardzo dobre zajęcia i profesjonalna prowadząca. Jestem pod wrażeniem oprawy i organizacji. Gratulacje za poziom, ponieważ sam prowadzę zajęcia, więc mam punkty odniesienia.

dr Piotr Pilch
Akademia Leona Koźmińskiego

Quote

Nasi Eksperci

Naszymi prelegentami są pracownicy Uczelni i eksperci, dysponujący szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną z obszaru analizy danych. Posiadają bogate doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych w dydaktyce i biznesie, z wykorzystaniem rozwiązań IBM SPSS. Są otwarci na rozmowę i wymianę doświadczeń.

Jolanta Perek-Białas
dr hab.
Jolanta Perek-Białas

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Uniwersytet Jagielloński

Sylwia Bedyńska
dr hab.
Sylwia Bedyńska

Uniwersytet SWPS

Małgorzata Rószkiewicz
prof. dr hab.
Małgorzata Rószkiewicz

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jarosław Górniak
prof. dr hab.
Jarosław Górniak

Uniwersytet Jagielloński

Maria Nawojczyk
dr hab.
Maria Nawojczyk

AGH w Krakowie

Joanna Karłowska-Pik
dr
Joanna Karłowska-Pik

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Agnieszka Pleśniak
dr
Agnieszka Pleśniak

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Justyna Wiktorowicz
dr hab.
Justyna Wiktorowicz

Uniwersytet Łódzki

Warsztaty z obiektywie

Kontakt z organizatorem

Adres

Predictive Solutions
[dawniej SPSS Polska]
ul. Retoryka 1
31-108 Kraków

Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe